logoheader

Zorg- en contactregeling

Kinderen en hun ouders hebben recht op omgang met elkaar. Wanneer de kinderen na een (echt)scheiding bij één van de twee ouders gaan wonen, moet er tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder een zogeheten zorg- en contactregeling worden vastgesteld.

Verzoek bij de rechter
Het vaststellen van een zorg- en contactregeling gebeurt meestal in onderling overleg. Maar het komt ook regelmatig voor dat ouders hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, waardoor er problemen ontstaan.

Tijdens een scheidingsprocedure kunnen de ouders aan de rechter vragen om een zorg- en contactregeling vast te stellen. Ook bij ouders die hebben samengewoond en uit elkaar gaan, kan de ouder bij wie het kind niet gaat wonen vragen om een dergelijke regeling. Maar niet alleen ouders hebben dit recht. Ook anderen met een sterke band met het kind kunnen een dergelijk verzoek bij de rechter doen, bijvoorbeeld grootouders.

Wijziging
Het kan voorkomen dat er na verloop van tijd problemen ontstaan bij de uitvoering van de zorg- en contactregeling. Bijvoorbeeld bij verhuizing of de komst van nieuwe partners. Ook in dit geval kunnen de ouders gezamenlijk of ieder afzonderlijk het probleem aan de rechter voorleggen.

Heeft u specifieke vragen over uw situatie? De specialisten van LEEF Advocatenkantoor kunnen u uitstekend adviseren bij de vaststelling of wijziging van een zorg- en contactregeling. Neem vrijblijvend contact met ons op.« Terug naar overzicht