logoheader

Personen-en familierecht

Een echtscheiding of verbreking van samenleving is vaak ingrijpend en heeft niet alleen emotionele, maar ook juridische en financiële gevolgen. Er moet veel geregeld worden. Wat moet er gebeuren met de woning? Waar gaan de kinderen wonen?


Meer informatie »

Kinderen en hun ouders hebben recht op omgang met elkaar. Wanneer de kinderen na een (echt)scheiding bij één van de twee ouders gaan wonen, moet er tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder een zogeheten zorg- en contactregeling worden vastgesteld.


Meer informatie »

De kans bestaat dat u na het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap verplicht bent financieel voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Er kan dus een recht op alimentatie of verplichting tot betaling van alimentatie ontstaan. De hoogte van de alimentatie spreekt u onderling af of wordt vastgesteld door een rechter.


Meer informatie »

Gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden betekent dat u samen met uw partner een akte heeft opgemaakt bij uw notaris. Daarin zijn een aantal afspraken vastgelegd over de gevolgen van het huwelijk voor uw beider vermogens.


Meer informatie »

Ondernemers hebben in een echtscheiding vaak te maken met een zwaardere lastendruk. Deze ontstaat doordat de onderneming (eenmanszaak of bv) direct of indirect in een verdeling moet worden betrokken.


Meer informatie »

In Nederland staan alle minderjarigen volgens de wet onder gezag. Wie gezag uitoefent, heeft de plicht en het recht om het kind te verzorgen en op te voeden.


Meer informatie »

Door erkenning krijgt een kind in Nederland een wettelijke vader. Erkenning vindt plaats bij de gemeente en kan voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment gebeuren. Erkenning is een rechtshandeling en de erkenner hoeft dus niet de biologische vader te zijn.


Meer informatie »

  • Pensioenverevening en verrekening
  • Uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling (OTS)
  • Adoptie
  • Curatele, bewind en mentorschap
  • Naamswijzigingen