logoheader

Huwelijkse voorwaarden

Gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden betekent dat u samen met uw partner een akte heeft opgemaakt bij uw notaris. Daarin zijn een aantal afspraken vastgelegd over de gevolgen van het huwelijk voor uw beider vermogens.

Huwelijkse voorwaarden zijn er in diverse soorten en maten. Zo kan er sprake zijn van beperkte gemeenschap van goederen of zelfs uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen (de zogenoemde ‘koude uitsluiting’).
Bij uitsluiting van iedere gemeenschap hebben beide echtgenoten in principe alleen een privé-vermogen. Bij een beperkte gemeenschap zijn één of meer bepaalde (soort) goederen gemeenschappelijk.

Huwelijkse voorwaarden kunnen worden gecombineerd met een zogenoemd finaal of periodiek verrekenbeding.

Finaal verrekenbeding
Een finaal verrekenbeding houdt in dat u aan het einde van uw huwelijk uw privé opgebouwde vermogens op een bepaalde wijze met elkaar verrekent. Bijvoorbeeld alsof er een gemeenschap van goederen heeft bestaan. Meestal betekent dit dat één van de echtgenoten een vordering heeft op de ander.

Periodiek verrekenbeding
Een periodiek verrekenbeding houdt in dat u gedurende uw huwelijk steeds over een bepaalde periode (bijvoorbeeld één jaar) het niet-geconsumeerde deel van uw inkomen bij helfte deelt. Als echtgenoten deze verplichting tijdens hun huwelijk niet nakomen – hetgeen in de praktijk meestal gebeurt – dient over het algemeen aan het einde van het huwelijk alsnog een verrekening plaats te vinden.

De financiële afwikkeling van een echtscheiding is een complexe zaak. LEEF Advocatenkantoor kan u uitstekend ondersteunen en adviseren. Onze specialisten zijn ervaren en procederen met regelmaat over het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden. Neem vrijblijvend contact met ons op.« Terug naar overzicht