logoheader

Erkenning

Door erkenning krijgt een kind in Nederland een wettelijke vader. Erkenning vindt plaats bij de gemeente en kan voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment gebeuren. Erkenning is een rechtshandeling en de erkenner hoeft dus niet de biologische vader te zijn.

Automatische erkenning
Als het kind binnen het huwelijk wordt geboren, is erkenning niet nodig. De wet beschouwt de echtgenoot van de moeder dan automatisch als de vader. Ook als hij niet de biologische vader is en in dat geval kan de biologische vader het kind niet erkennen. Alleen een ontkenning van het vaderschap kan de automatische erkenning wijzigen.

Erkenning heeft verschillende gevolgen:

  • de man wordt wettelijk de vader van het kind
  • tussen de man en het kind ontstaat een familierechtelijke betrekking
  • de man en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen
  • de man heeft recht op omgang, informatie en consultatie
  • de man wordt onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is
  • de man kan het gezag over het kind verkrijgen

Erkenning kan niet gelijk worden gesteld aan het gezag (hyperlink: gezag). Bij erkenning wordt de man de wettelijke vader maar hij verkrijgt hiermee nog niet het gezag over het kind.

Erkenning weigeren
Rond erkenning kunnen diverse meningsverschillen ontstaan. Wanneer de moeder de biologische vader toestemming weigert voor de erkenning dan kan hij, tegen de wens van de moeder in, de rechter vragen om toestemming.
Indien de biologische vader weigert het kind te erkennen, dan kan de moeder de rechter verzoeken het vaderschap gerechtelijk vast te stellen en hierbij een onderhoudsbijdrage vragen. Daarnaast zijn nog andere procedures denkbaar zoals ontkenning van automatische erkenning.

Heeft u vragen over erkenning? LEEF Advocatenkantoor kan u uitstekend adviseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.« Terug naar overzicht