logoheader

Echtscheiding en verbreking samenleving

Een echtscheiding of verbreking van samenleving is vaak ingrijpend en heeft niet alleen emotionele, maar ook juridische en financiële gevolgen. Er moet veel geregeld worden. Wat moet er gebeuren met de woning? Waar gaan de kinderen wonen? En hoe moet het huwelijk of de samenleving financieel worden afgewikkeld? Vragen waarbij deskundige juridische bijstand van groot belang is.

Ouderschapsplan
Voor kinderen over wie samen het gezag wordt uitgeoefend, zal een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. Het plan bevat afspraken over de zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling tussen de ouders.

Echtscheiding aanvragen
Bij de rechtbank dient een procedure tot echtscheiding aanhangig te worden gemaakt. Hierbij heeft u een advocaat nodig. Het aanvragen van een scheiding kan op twee manieren: eenzijdig of op gezamenlijk verzoek. In het eerste geval wordt de procedure door één van beide partners gestart, waarna de ander in de gelegenheid wordt gesteld verweer te voeren. De rechtbank bepaalt naar aanleiding daarvan een zitting en zal een aantal weken na de zitting een beschikking afgeven.

Wanneer de scheiding op beider verzoek wordt aangevraagd, kan een zitting achterwege blijven. De rechtbank zal een aantal weken na ontvangst van de benodigde stukken een beschikking afgeven waarbij de scheiding wordt uitgesproken.

Afspraken vastleggen
Naast het uitspreken van de echtscheiding kan de rechter op verzoek een beslissing geven ten aanzien van bijvoorbeeld de betaling van alimentatie, de vaststelling van een zorg- en contactregeling of de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Wanneer overeenstemming wordt bereikt over de te regelen zaken kunnen de afspraken worden opgenomen in een overeenkomst, een zogeheten echtscheidingsconvenant.

Verbreking van samenleving
Voor een verbreking van de samenleving hoeft geen procedure bij de rechtbank gestart te worden. Wel kan het voorkomen dat afspraken moeten worden gemaakt ten aanzien van de kinderen (zorg- en contactregeling) en alimentatie of verdeling van de goederen. Ook deze afspraken kunnen in een convenant worden opgenomen. Kunt u samen geen overeenstemming bereiken? Dan kan de gang naar de rechter uitkomst bieden.

Bij een (echt)scheiding moeten de afspraken op zorgvuldige wijze tot stand komen zodat hierover in de toekomst geen misverstand kan ontstaan. LEEF Advocatenkantoor staat u graag terzijde. Samen met u zullen wij uw (echt)scheiding op een waardige, fatsoenlijke en bovenal eerlijke wijze regelen. U bent bij ons in goede handen. Voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.« Terug naar overzicht