logoheader

Alimentatie

De kans bestaat dat u na het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap verplicht bent financieel voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Er kan dus een recht op alimentatie of verplichting tot betaling van alimentatie ontstaan. De hoogte van de alimentatie spreekt u onderling af of wordt vastgesteld door een rechter. Het bedrag zal afhankelijk zijn van de behoefte van degene die het nodig heeft en de draagkracht van degene die het dient te betalen.

Kinderalimentatie
Ouders zijn verplicht om financieel voor hun kinderen te zorgen tot ze 21 jaar zijn. Dit heet de onderhoudsplicht. Na een (echt)scheiding gaan de kinderen meestal bij één van hun ouders wonen. Deze ouder wordt aangeduid als de verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder – dit is de ouder waarvoor een omgangsregeling geldt – is verplicht om zijn of haar aandeel in de kosten van de kinderen te betalen aan de verzorgende ouder. Dit noemt men kinderalimentatie. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van beide ouders. Beide ouders dienen na (echt)scheiding te voorzien in de kosten van hun kinderen zulks naar rato van ieders draagkracht. Om de behoefte van de kinderen te bepalen wordt onder meer gekeken naar de kosten van de kinderen tijdens het huwelijk en/of de samenleving.

Welk bedrag?
Het berekenen van alimentatie is maatwerk. De hoogte van de bijdrage hangt van verschillende persoonlijke factoren af. Dit betekent dat er niet zoiets bestaat als een gemiddelde alimentatiebijdrage. Wilt u weten welk bedrag u dient te betalen of te ontvangen? LEEF Advocatenkantoor kan de hiervoor benodigde berekeningen voor u uitvoeren.

Na verloop van tijd kan het gebeuren dat het alimentatiebedrag niet langer redelijk is. Veranderingen in omstandigheden betekenen veranderingen in alimentatie. Het staat u vrij om in onderling overleg met uw ex-partner te komen tot een andere bijdrage. Komt u niet tot overeenstemming? Dan kunt u het geschil via een advocaat aan de rechter voorleggen. LEEF Advocatenkantoor staat u daarbij graag terzijde. Bespreek vrijblijvend uw situatie met een specialist door contact met ons op te nemen via het contactformulier.« Terug naar overzicht