logoheader

Disclaimer

De informatie op de website van LEEF Advocatenkantoor is van algemene informatieve aard en kan niet als juridisch advies in welke vorm dan ook worden beschouwd. Hoewel bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, kan LEEF Advocatenkantoor niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.

LEEF Advocatenkantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook (direct of indirect) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie en het gebruik van deze website. Te allen tijde is LEEF Advocatenkantoor gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen.

Verwijzingen naar websites die niet door LEEF Advocatenkantoor worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. LEEF Advocatenkantoor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar wordt verwezen.